สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

รวมบทความเกี่ยวกับ สล็อตโจ๊กเกอร์ Joker

เราไม่สามารถอยู่ด้วยความสงสัยเพียงอย่างเดียวได้

เราไม่สามารถอยู่ด้วยความสงสัยเพียงอย่างเดียวได้

แฮร์รี่ คอลลินส์ บอกว่า นักวิทยาศาสตร์ มักดันทุรังเกี่ยวกับความจริงทางวิทยาศาสตร์มากเกินไป และนักสังคมวิทยาได้ปลูกฝังความสงสัยมากเกินไป ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมต้องเลือกที่จะนำวิทยาศาสตร์กลับคืนสู่แก่นของสังคม คำว่า ‘การศึกษาทางวิทยาศาสตร์’ ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1970 โดย ‘บุคคลภายนอก’ เช่น ผู้ที่มาจากสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์...

Continue reading...